Wczytywanie Zdjęć...

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie    Muzeum Okręgowe w Rzeszowie jest instytucją wielodziałową mieszczącą się w zabytkowym siedemnastowiecznym popijarskim gmachu przy ulicy 3 Maja 19. 

    W skład historycznego zespołu klasztornego wchodzi dawna szkoła męska Zakonu Pijarów (aktualnie I Liceum Ogólnokształcące). Centrum kompleksu architektonicznego zajmuje Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża z pięknym wystrojem wnętrza. W świątyni zachowały się m.in. stiuki z lat 1656-1657, wykonane przez Jana Chrzciciela Falconiego. Kolejnym obiektem w zespole jest dawny klasztor-od 1953 roku Główny Gmach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Budowla ta była lokum Pijarów do kasacji konwentu (w 1786 roku) dokonanej przez Austriaków po pierwszym rozbiorze Polski.      

    Zespół architektoniczny powstał w latach 1644-1649 jako fundacja córki Mikołaja Spytka Ligęzy Zofii Pudencjanny (żony Władysława Dominika Ostrogskiego) dla Zgromadzenia Bernardynek trzeciej reguły św. Franciszka. Po śmierci fundatorki-Zofii spadkobierca Rzeszowa Jerzy Sebastian Lubomirski przekazał te dobra Pijarom i częściowo ukończył budowę klasztoru. Aktualna fasada (z przełomu XVII i XVIII wieku) została stworzona przez wybitnego architekta tamtej epoki i książąt Lubomirskich-Szreniawitów Tylmana z Gameren, który również przebudował ten gmach.

    Historyczna siedziba Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z cennymi, barokowymi polichromiami w krużgankach parteru z pierwszej połowy XVIII wieku i unikatowym zespołem malowideł z końca XVII stulecia w refektarzu klasztornym i niegdysiejszej aptece nadaje specyficzną atmosferę i niepowtarzalne piękno w naszej instytucji.      

    W czasie zaborów w klasztornym gmachu mieściły się urzędy austriackie, a po pierwszej wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości urzędy miejskie. Podczas drugiej wojny światowej budynek był zajęty przez hitlerowców. Od jesieni 1944 r. do początku 1945 r. w zabudowaniach klasztornych przebywali Sowieci.

    Powstałe w 1935 roku Muzeum było w latach 30. instytucją społeczną i znajdowało się od 1940 roku w kamieniczce w Rynku. W tamtym czasie pozyskiwane muzealia odnosiły się do lokalnego profilu. Po 1945 roku instytucja funkcjonowała jako Muzeum Miasta Rzeszowa, a od 1951 roku pod nazwą Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

    Po drugiej wojnie światowej nastąpił rozwój miasta i jednocześnie naszej instytucji. W początku lat 50. popijarski klasztor został przeznaczony na stałą siedzibę Muzeum, gdzie do dzisiaj działamy. W okresie powojennym dość intensywnie powiększały się zbiory etnograficzne, które były pozyskiwane w pełni profesjonalnie, a dział był jednym z wiodących. Od lat 60. w związku z dynamicznym rozwojem całej instytucji zostało powiększone grono muzealników, a ich dzisiejsi następcy realizują nowe i ważne przedsięwzięcia.

    Aktualnie we wszystkich działach mamy ponad 250 000 eksponatów. Znane i cenne kolekcje w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie zostały stworzone w dużej mierze poprzez zakupy i dary.


    Na przestrzeni ponad 75. lat instytucja trwale zapisała się w historię polskiej kultury, na którą pracowały pokolenia muzealników. Działania merytoryczne: nasze ekspozycje stałe i czasowe, konferencje, specjalistyczne opracowania naukowe i inne formy upowszechniania kultury i sztuki, za które Muzeum od lat otrzymuje nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach na Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla świadczą o znaczącej roli Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Wystawy stałe i czasowe w naszym Muzeum odzwierciedlają strukturę instytucji, a ekspozycje doskonale wykorzystują przestrzeń zabytkowych wnętrz i charakter budowli.


    Niepowtarzalne i unikalne wnętrza i bardzo dobra akustyka refektarza jest wykorzystywana na: koncerty, wieczory poezji, spotkania i monodramy teatralne. Na przestrzennym i pełnym klimatu wirydarzu odbywają się także różne imprezy plenerowe, np. "Noc Muzeów". Zabytkowy Gmach Muzeum w centrum miasta niegdyś Lubomirskich, mieści działy: Archeologii, Sztuki, Historii oraz Bibliotekę, Administrację i Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki (specjalizującą się w ko

Dane Kontaktowe

Adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów

Miejscowość: Rzeszów

Telefon Stacjonarny: (17) 853-52-78, (17) 853-60-83

Faks: (17) 853-60-71

Email: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

WWW: www.muzeum.rzeszow.pl/

Rodzaj świadczonych usług

Kultura i Rozrywka

Z Bieszczadzką Kartą Turysty taniej

Bilety: 33 % z normalnego biletu na ulgowy