Wczytywanie Zdjęć...

Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie


    Muzeum zostało otwarte 17 marca 1980 roku dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, z inicjatywy Jerzego Adamskiego. Około 500 zgromadzonych wówczas eksponatów pochodziło z istniejącego od połowy lat sześćdziesiątych muzeum społecznego.

    30 maja 1981 roku udostępniono zwiedzającym pierwszą stałą wystawę poświęconą historii i kulturze ludowej regionu brzozowskiego. Od 1987 roku patronem placówki jest historyk średniowiecza, Adam Fastnacht, którego rękopisy, dotyczące prac nad słownikiem historyczno-geograficznym ziemi sanockiej w średniowieczu, należą do zbiorów muzealnych. Od 1995 roku muzeum jest samorządową jednostką kultury gminy Brzozów.

    Eksponaty muzealne składają się głównie z regionalnych pamiątek historycznych, etnograficznych i artystycznych. Do najstarszych należą krzemienne i kamienne toporki oraz siekierki z okresu neolitu (4,5-1,7 tys. lat p.n.e.) odkryte w trakcie prac wykopaliskowych w okolicach Brzozowa.

    W muzeum przechowywane są także dokumenty, dotyczące miasta Brzozowa, z XVII-XVIII wieku, takie jak: księga wójtowsko-ławnicza z drugiej połowy XVII wieku oraz opis granic Brzozowa z 1748 roku. Wystawa, dotycząca historii miasta w XIX wieku, składa się z wyrobów rzemieślniczych, na przykład, fajki z przełomu XIX/XX wieku, oraz wyrobów z drewna (gruszy, wrzośca i wiśni). W muzeum zaprezentowany jest także warsztat grzebieniarski Jana Fala – ostatniego grzebieniarza w Brzozowie. Do zbiorów z zakresu sztuki należą przede wszystkim rzeźby miejscowych artystów: Stanisława Adamczaka ze Zmiennicy, Marka Dudy z Izdebek, Stanisława Konieczki z Humnisk, Antoniego Laska z Humnisk, Anieli Orłowskiej z Przysietnicy, Romana Sokalskiego z Humnisk, Marka Szpiecha z Hłudna, Piotra Worońca z Brzozowa.

    XX-wieczną historię miasta i regionu brzozowskiego odtwarzają takie wystawy jak: rekonstrukcja salonu mieszczańsko-inteligenckiego oraz izby chłopskiej z pierwszej połowy XX wieku, a także salonik literacko-artystyczny (malarstwo, rzeźba, publikacje) i stała wystawa Miasto dwóch religii, przedstawiająca historię Brzozowa w okresie międzywojennym. Dziejom brzozowskich Żydów poświęcona została stała ekspozycja Z domu Judy... Żydzi w Brzozowie.

    Muzeum organizuje wystawy czasowe, rajdy turystyczno-krajoznawcze, współorganizuje międzynarodowe konferencje historyczne i ekologiczne, wydaje publikacje, prowadzi działalność edukacyjną.

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Rynek 10 ,36 - 200 Brzozów

Miejscowość: Brzozów

Gmina: Brzozów

Województwo: Podkarpacie

Telefon Stacjonarny: (0-13) 43-418-56

Email: wiadbrzoz@pro.onet.pl

WWW: www.cit.muzeum.brzozow.pl

Rodzaj świadczonych usług

Kultura i Rozrywka

Z Bieszczadzką Kartą Turysty taniej

Bilety: 50 % 50% poza sezonem

Dodatkowe Informacje: sezon to okres (lipiec-wrzesień)