Fałszywe prawa jazdy na Podkarpaciu

Fałszywe prawa jazdy na Podkarpaciu

Na podkarpackich przejściach granicznych służby prawie codziennie zatrzymują fałszywe prawa jazdy. W tym roku nastąpił ich wysyp na Podkarpaciu.  Do tej pory Strażnicy Graniczni odebrali już około 250 podrobionych uprawnień do kierowania pojazdów. Najczęściej fałszywymi dokumentami posługują się obywatele Ukrainy.

Zatrzymania ukraińskich praw jazdy

Zaledwie dwa dni temu na przejściu granicznym w Koczowej strażnicy zatrzymali podejrzane prawo jazdy należące do młodego Ukraińca. Przede wszystkim na dokumencie brakowało zabezpieczeń. Podrobiono je na wzór dokumentu wydanego na Ukrainie. Mężczyznę ukarano karą sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres roku.

Dwukrotny wzrost podrobionych uprawnień

W tym roku Straż Graniczna zatrzymała prawie dwukrotnie więcej praw jazdy niż miało to miejsce w ubiegłym roku. W 2020 roku na granicy zakwestionowano około 100 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Natomiast w 2021 było ich już prawie 230. To ogromny skok w porównaniu do ubiegłych lat.

Podrobione prawa jazdy zatrzymywane są przede wszystkim na granicy w Korczowej, Budomierzu i Medyce. Najczęściej dokumenty są podrabiane w Ukrainie, a posługujący się nimi obcokrajowcy jadą pracować do Polski w charakterze kierowców.