Mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne zgłaszajcie swoje projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne zgłaszajcie swoje projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

W Polsce od kilku lat władze miast i gmin pozwalają mieszkańcom decydować o przeznaczeniu środków w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 Raz do roku mieszkańcy mogą decydować na co zostaną przeznaczone pieniądze z wydzielonego budżetu miasta lub gminy.  Każda osoba pełnoletnia może zgłaszać swój projekt. Władze miasta sprawdzają jedynie, czy projekty są dobrze napisane i mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Później oddają najlepsze z nich  pod głosowanie mieszkańców miast i wsi.

Ta forma współpracy pomiędzy mieszkańcami, a władzami miast sprawdza się od wielu lat.

Do 31 sierpnia mieszkańcy Ustrzyk Dolnych mogą zgłaszać swoje projekty w Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok. Każda osoba pełnoletnia może napisać projekt w ramach szóstej edycji programu.

Rada Miasta w porozumieniu z burmistrzem ustaliła łączną kwotę na wydatki, w wysokości 250 tysięcy złotych.

Projekty muszą spełniać kilka wymogów formalnych. Przede wszystkim powinny być możliwe do wykonania na terenie gminy Ustrzyki Dolne.  Realizacja projektów nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Poza tym powinny być zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i stanowić zadania inwestycyjne.

Mogą być zgłaszane projekty, które będą obejmowały także wyposażenie lub zakupy środków trwałych na terenach gminy. Na koniec warto wspomnieć, że mieszkańcy mogą zgłaszać projekty o charakterze kulturalnych, sportowym, społecznym, rekreacyjnym i promocyjnym.

Z udziału w głosowaniu zostaną wykluczone projekty, które nie zamykają się w budżecie rocznym lub stanowią tylko część zadania. Projekty, które nie spełniają kryteriów finansowych lub w przyszłości będą generować koszty wyższe od wartości ich realizacji. Programy, które nie współgrają z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi projektami w realizacji. Oczywiście będą też odrzucane projekty, które naruszają przepisy prawa własności osób trzecich.