Bieszczadzcy leśnicy porządkują mogiły

Bieszczadzcy leśnicy porządkują mogiły

Rozpoczęło się porządkowanie i oczyszczanie leśnych cmentarzy. Pracownicy nadleśnictwa oraz społecznicy przed Świętem Wszystkich Świętych ozdobili mogiły wiązankami.

W Nadleśnictwie Stuposiany utworzono drewnianą ścieżkę

Na błotnistym fragmencie trasy ,,Brenzberg’’ utworzono drewnianą drogę. Przede wszystkich uporządkowano mogiły i złożono wiązanki okolicznościowe. Pracownicy nadleśnictwa dokonali także konserwacji drewnianych elementów na trasie.

Z kolei Nadleśnictwie Lesko opiekuje się miejscem stracenia na górze Gruszka. To tutaj w czasie II wojny Światowej straciło życie 112 polskich patriotów. W lesie ,,Hanusiska’’ w 1944 roku rozstrzelano więźniów politycznych z więzienia w Sanoku. Razem z nimi poddano egzekucji także kobiety przebywające w placówce Gestapo. W sumie w lesie ,,Hanusiska’’ rozstrzelano 36 osób.

Nadleśnictwo Lutowiska dba o mogiły żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej

Raz do roku pracownicy nadleśnictwa porządkują groby poległych na stokach Otrytu oraz Dwernika Kamienia. Zaledwie kilka lat temu odkryto kolejne szczątki zabitych żołnierzy z okresu I wojny światowej na terenie leśnictwa Tworylczyk. W rezultacie w tym miejscu postawiono pamiątkowy krzyż.

Pracownicy nadleśnictwa opiekują się także cmentarzami na terenie dawnych wsi Tworylne i Hulskie. Co roku pracownicy lasów składają na mogiłach gałązki pamięci przewiązane biodegradowalną ozdobną wstążką.

Nadleśnictwo Komańcza i Cisna także dba o mogiły

Również w nadleśnictwach Cisna i Komańcza porządkowano mogiły na 11 cmentarzach. Złożono w rezultacie 40 gałązek pamięci. W obrębie tych cmentarzy pochowanych jest 10 leśników. Wśród nich są cztery mogiły leśników, którzy walczyli w czasie II wojny światowej w obronie kraju. Pracownicy nadleśnictwa postawili także nowy krzyż na terenie cmentarza Chryszczatej.

W nadleśnictwie Cisna również dokonano uporządkowania nagrobków, naprawiono także ogrodzenia cmentarzy.