CarpatianEtnoDesign – weź udział w oryginalnym konkursie graficznym!

CarpatianEtnoDesign – weź udział w oryginalnym konkursie graficznym!

Konkurs CarpathianEtnoDesign (CED) to świetna okazja do zaprezentowania twórczych umiejętności. Jeśli jesteś studentem lub absolwentem kierunków artystycznych, zawodowo lub hobbystycznie zajmujesz się projektowaniem, rysunkiem, grafiką lub wzornictwem – podejmij wyzwanie! Zadanie konkursowe polega na stworzeniu oryginalnego wzoru inspirowanego tradycjami wzorniczymi polsko-słowackiego pogranicza. Zainspiruj się kulturą dawnych mieszkańców Karpat i zaprezentuj swoje umiejętności.

Bogactwo dziedzictwa kulturowego polsko-slowackiego – zainspiruj się!

Który twórca nie szuka nowych źródeł inspiracji? Stały rozwój wymaga ciągłej nauki i obserwacji tego, co niegdyś zrobili inni. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza jest tak bogate, że można z niego czerpać garściami! Kultura Łemków, Bojków, Pogórzan, Dolinian, ludności Sarisa, Zemplina i Zamagurie to mnóstwo energetycznych barw i różnorodnych wzorów. To także specyficzne dla każdej z grup rzemiosło, stroje, kuchnia i wierzenia. Wykorzystaj je jako podstawę do stworzenia czegoś wyjątkowego. Niech twój wzór nawiązuje do twórczości jednej z kultur lub wykorzystaj motywy wywodzące się z kilku z nich. Zaprojektuj oryginalny wzór na konkurs CarpathianEtnoDesign który będzie promować dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego.

Zasady konkursu CarpathianEtnoDesign

Oceny nadesłanych wzorów dokona komisja złożona między innymi z ekspertów designu i etnografii.

Jeśli masz wiele pomysłów i trudno ci wybrać ten jeden, najlepszy, wyślij nam kilka prac konkursowych. Pamiętaj jednak, że tak czy inaczej, możesz być laureatem tylko jednej nagrody, jakiej?

Nagrody dla zwycięzcy

Laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac na uroczystej, miedzynarodowej gali oraz na wystawie pokonkursowej. Wszyscy otrzymają także nagrody rzeczowe, a zwycięski wzór zostanie wykorzystany do przygotowania „szkatułek karpackich” której zawartość będą stanowić przedmioty codziennego użytku.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Konkurs CarpathiaEtnoDesign jest organizowany przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Organizacja powstała, by wspierać rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Karpat, którego bogata kultura wymaga promocji i z pewnością zasługują na przetrwanie. Niestety na skutek wydarzeń historycznych do dziś po dawnych mieszkańcach Karpat pozostało niewiele śladów. Część po prostu zaginęła, a część uległa zapomnieniu. W trosce o zapewnienie trwałości bogactwa kulturowego pogranicza Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne i promujące. Wszystko po to, by na trwałe zapisać w pamięci tradycje i dziedzictwo dawnych ludów tego regionu.

Biorąc udział w konkursie, nie tylko promujesz siebie jako zdolnego projektanta, ale także pomagasz ocalić od zapomnienia kulturę dawnych mieszkańców Karpat.

http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,952,konkurs-carpathia-etno-design.html

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „EtnoCarpathia” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.