31 sierpnia zmarł Ryszard Majka

31 sierpnia zmarł Ryszard Majka

Ryszard Majka był prezesem oddziału PPTK w Krośnie zmarł w wieku 66 lat. Należał do jednych z najlepszych przewodników w Beskidach.  

,, Mauzer’’ już nikogo nie poprowadzi

Krośnieński oddział PTTK nazywał kolegę Ryszarda Majkę ,,Mauzerem’’. Przewodnik był znany w Beskidach z ogromnej wiedzy i pasji do gór. Niewątpliwie mężczyzna potrafił zmotywować ludzi do wędrówek górskimi szlakami. Chętnie dzielił się swoją wiedzą. Beskidy znał jak własną kieszeń.

Zaszczepiał miłość do gór także najmłodszym, ponieważ organizował liczne wyprawy dla dzieci i młodzieży.

Zajmował się renowacją wojennych krzyży

Ryszard Majka był pomysłodawcą odrestaurowania cmentarzy wojennych niedaleko Krosna. Pamiętał także o miejscach pochówku poległych w I wojnie światowej w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Dzięki jego ciężkiej pracy wiele krzyży nadal stoi przy mogiłach w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Najcenniejszym symbolem, który udało mu się odświeżyć jest krzyż cmentarza w Skwirtnem, który do tej pory stoi pod Trohańcem.

Pokonał pieszo prawie 500 kilometrów

Zaledwie kilka lat temu przemierzył Główny Szlak Beskidzki. Odległość, jaką pokonał pieszo wynosi około 500 kilometrów! Na jego trasie znajdował się Główny Szlak Beskidzki ciągnący się od Ustronia położonego w Beskidzie Śląskim aż do Wołosatego w Bieszczadach.